Kakamatua

Kaka - 'supporting stalk'.  Matua - 'elder'